Itanong mo kay soriano dating daan

Published: 20.12.2017

Ang Dating Daan Portuguese: Filipino , English, Portuguese, Spanish. TAno ang purpose ng Dios bakit Niya nilikha ang sangkatauhan?

Bakit ipinagdiriwang ang Christmas o pasko? (39) Paano nagkaroon ng bakla at tomboy? (28) Bakit walang pasko ang Iglesia ng Dios o ang samahan (21).

TSaan ba nanggaling ang salitang Biblia? TAno ang mahalaga sa buhay ng tao, ang kaniyang pagsilang o ang kaniyang kamatayan? TNasusulat ba kung sino ang tinutukoy ng Dios na kasama niya sa paglikha ng tao? TPaano magkakaroon ng kayamanan sa langit ang isang tao at paano maiipon ito? TSaan mapupunta ang espiritu ng taong namatay? Wala ba roong halaman o hayop? TBakit hindi ibinigay ng Dios ang kaalaman sa Biblia sa mga marunong na tao sa mundo?

TAno ba ang kauna-unahang relihiyon dito sa buong mundo?

Anu-anong mga bagay ang mangyayari, sinu-sino ang haharap at mga gaganap na mga hukom sa araw na iyon? Halina't mag-aral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo! TAng pagsubok ba ay galing sa Panginoon at bakit nagkakaroon ng problema katulad sa pamilya o sa mga may-asawa? TAno ang katuwiran ang nakapaloob sa Mateo Conflicts between Iglesia ni Cristo and Members Church of God International. TDapat ba na ang communion ay ginagawa every week?

T003-Ano ang palatandaan ng tunay na sugo ng Dios sa panahong ito?

TSaan talaga nagsimula o nanggaling ang Biblia? TAng pagiging tomboy at bakla ba ay isang kasalanan? TNaaayon ba sa Biblia ang ikasampung bahagi ng pag-aabuloy? TSinu-sino ang mga anak ng Dios na sinasabi sa Gen. Soriano had used terms like iglesiang pumapatay ng kapwa tao church who murders and iglesia ni Manalo church of Manalo to malign the INC in his programs. At anong klaseng pamumuhay ang naghihintay sa atin doon kung totoo iyan?

  1. Dmitri_Timoshen - 28.12.2017 in 23:28

   May pangalan ba tayo duon? TAno ang kahulugan ng Mateo

   Alex_Dok - 05.01.2018 in 00:36

   TAno ang magiging gabay nating mga tao upang maiwasang magkasala sa isip, puso, at kaluluwa?

   My_Nigga - 13.01.2018 in 03:35

   TAng pagsubok ba ay galing sa Panginoon at bakit nagkakaroon ng problema katulad sa pamilya o sa mga may-asawa?

  Add review

  Your e-mail will not be published. Required fields are marked *

    Home   Sign In   Join   Search   Forums
   I'm a
   between  and 
   zip code

  Meet Singles Nearby


  Singles in nearby cities:
  1. Manassas
  2. Amarillo
  3. Littleton
  4. Sacramento
  5. Pompano Beach
  6. Sarasota
  7. Modesto
  8. Lawrenceville
  9. Grand Rapids
  10. Austin
  11. Woodbridge
  12. Vancouver
  13. Hollywood
  14. North Las Vegas
  15. Winnipeg
  16. Hampton
  17. Milwaukee
  18. Corona
  19. Salem
  20. Lexington
  21. Augusta
  22. Hemet
  23. Miami
  24. Victorville
  25. Chesapeake
  26. Oceanside
  27. Murfreesboro
  28. Chula Vista
  29. Worcester
  30. Hialeah
  31. Santa Rosa
  32. Edmonton
  33. Tallahassee
  34. Glendale
  35. Philadelphia
  36. Portland
  37. Roanoke
  38. Lancaster
  39. Pensacola
  40. Anchorage